Badania opryskiwaczy w realiach wymagań zintegrowanej ochrony roślin.

Darmowy hosting iv.pl

Planowane zmiany w prawie i bieżące potrzeby legislacyjne, metodyka badań opryskiwaczy w kontekście zintegrowanej ochrony roślin oraz skuteczność nawozów płynnych oraz metod ich aplikacji były tematem III Warsztatów dyskusyjnych pt.: „Jak usprawnić badanie opryskiwaczy w realiach wymagań integrowanej ochrony roślin”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie był organizatorem III edycji Warsztatów dyskusyjnych pt.: „Jak usprawnić badanie opryskiwaczy w realiach wymagań integrowanej ochrony roślin”.

Darmowy hosting iv.pl

Dnia 2 czerwca 2016, w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP, przedstawiciele organów rządowych i samorządowych, profesorowie i doktorzy akademiccy, reprezentacji instytutów badawczych, a także przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Stacji Kontroli Opryskiwaczy dyskutowali na temat bieżącej problematyki, z którą na co dzień spotykają się prowadzący Stacje Kontroli Opryskiwaczy, odpowiedzialni za badania opryskiwaczy.

Darmowy hosting iv.pl

W ramach Warsztatów, Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Rafał Kołodziejczyk przedstawił uwarunkowania prawne stosowania środków ochrony roślin, a także planowane zmiany legislacyjne, a z ramienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Mirosław Nakonieczny, Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki WIORiN w Lublinie, opowiadał o zasadach potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin na terenie województwa lubelskiego.

Darmowy hosting iv.pl

Jednym z głównych tematów warsztatów była normalizacja badań stanu technicznego sprzętu do ochrony roślin, o której mówił dr. Artur Godyń z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Z kolei przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Pan dr Zbigniew Czaczyk zaprezentował trendy w zakresie procedur badawczych w Europie, w ramach tzw. SPISE (Standardised Procedure for the Inspections of Sprayers in Europe).

Darmowy hosting iv.pl

Dr hab. Stanisław Parafiniuk, z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprezentował swoje badania na temat metod kompleksowej oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych. Bardzo ciekawe wystąpienie na temat skuteczności nawozów płynnych oraz metod ich aplikowania zaprezentowali przedstawiciele firm – Pan Dariusz Kapciak z Grupy Azoty – jednego z największych w Europie producentów nawozów płynnych (RSM) oraz Pan Jarosław Bielecki z firmy Agroplast, zajmującej się produkcją części do opryskiwaczy.

Darmowy hosting iv.pl

W drugiej części Warsztatów, uczestnicy mieli okazję zapoznać się na żywo z najnowszymi metodami badania opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych, dzięki oprzyrządowaniu, będącemu częścią wyposażenia nowoczesnego laboratorium Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Darmowy hosting iv.pl

Jak podkreślili organizatorzy, wysoka frekwencja na warsztatach – zarówno ze strony instytucji rządowych, samorządowych i naukowych, jak również ze strony przedstawicieli firm i Stacji Kontroli Opryskiwaczy, świadczy o wysokiej potrzebie prowadzenia dialogu pomiędzy tymi podmiotami w celu usprawnienia metod badania opryskiwaczy oraz partycypacji w procesach legislacyjnych. Była to już trzecia edycja warsztatów i jak zapewniają Organizatorzy – z pewnością nieostatnia.

Darmowy hosting iv.plKontakt:

Agroplast
ul. Lubelska 24
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 39 51
e-mail: firma@agroplast.pl
agroplast.pl

Sprzedaż w Polsce

Agroplast

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama