Kredyt czy leasing przy modernizacji gospodarstwa ze środków PROW?

Za nami już jeden nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczonego na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Jesienią ubiegłego roku ARiMR przyjmowała wnioski od rolników, planujących inwestycje w branżach preferowanych: produkcja prosiąt, produkcja bydła mięsnego i produkcja mleka krowiego. Aktualnie trwa nabór wniosków dla producentów rolnych z wszystkich branż. 

PROW 2014-2020 różni się od poprzedniego. Dzisiaj mamy uprzywilejowane branże i preferowane grupy projektów (budynki inwentarskie), a rolnik nie może rozpocząć inwestycji wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Nie zmieniły się natomiast zasady wypłaty dotacji – bez posiadanego na starcie kapitału, potencjalny beneficjent nie zrealizuje projektu z dotacją. Z pomocą idą więc banki i firmy leasingowe.  

Leasing w czystej postaci nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem beneficjentów środków unijnych dostępnych w ramach PROW, przede wszystkim z uwagi na uciążliwy sposób rozliczania dotacji. Kosztem kwalifikowanym są raty leasingowe, co w praktyce oznacza kilka wniosków o płatność i dotację otrzymywaną w „ratach”. Dodatkowo wiąże się on z wydłużonym okresem trwania projektu, w którym beneficjent musi utrzymać majątek dotowany i wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie.Podmioty oferujące leasing, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów środków unijnych i proponują zamiast leasingu pożyczkę leasingową. Produkt działa podobnie jak kredyt – beneficjent staje się właścicielem sprzętu w chwili zakupu, dzięki czemu jednorazowo rozlicza koszty i otrzymuje dotacje. 

Wybór formy finansowania zależy m.in. od rodzaju realizowanego projektu. Budowę budynku, czy jego modernizację można sfinansować wyłącznie kredytem. Beneficjenci, którzy realizują inwestycje w zakup rzeczy ruchomych, mogą rozważać korzystanie z kredytu bankowego lub pożyczki leasingowej. Bank BGŻ BNP Paribas oferuje potencjalnym klientom Kredyt Unia+, umożliwiający finansowanie każdego projektu z dotacją, w tym zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Parametry kredytu są „szyte na miarę” i wynikają z indywidualnego podejścia do każdego beneficjenta i wymogów instytucji udzielającej wsparcia. Wkrótce w oddziałach Banku, będzie można również skorzystać z pożyczki leasingowej. Jej atut to przede wszystkim niski udział własny, już od 0 proc. W oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas doradcy pomogą klientom w wyborze właściwej formy finansowania i przy wsparciu ekspertów zajmujących się w Banku tematyką funduszy unijnych, służą konsultacjami na każdym etapie składania aplikacji czy realizacji projektu z dotacją.

Kinga Wąsik, ekspert w Biurze Programów Publicznych i Innowacji w Banku BGŻ BNP ParibasZobacz także

Reklama
Reklama
Reklama